โครงสร้าง
บุคลากร
LING ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเทศบาลตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเทศบาล
       
   
กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 4 มิถุนายน 2555 ชมภาพกิจกรรม
       
   
ตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง วันที่ 19 เมษายน 2555 ชมภาพกิจกรรม
       
   
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555
วันที่ 13และ15 เมษายน 2555 ชมภาพกิจกรรม
       
   
โครงการเทศบาลพบประชาชน ระหว่างวันที่
20-29 กุมภาพันธ์ 2555 ชมภาพกิจกรรม
       
   
โครงการตรวจคัดกรองโรคต้อกระจก
วันที่ 16 มกราคม 2555 ชมภาพกิจกรรม
       
   
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2555 ชมภาพกิจกรรม
       
   
โครงการกีฬา "ชุมชนสัมพันธ์สานสามัคคีเกมส์"
วันที่ 13 มกราคม 2555 ชมภาพกิจกรรม
       
   

ข่าวและกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลดงขุย
คลิกที่นี่

ี่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เทศบาลตำบลดงขุย
เลขที่ 1 หมู่ 1 ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ สำนักปลัดและกองสวัสดิการฯ 0-5676-9677 กองคลัง 05676-9567
กองสาธารณสุข 0-5676-9676 กองช่างและกองการศึกษา 0-5676-9059
ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


การจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

โครงการเทศบาลพบประชาชน ปี 2557

เทศบาลตำบลดงขุย จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2557 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของชุมชนทั้ง 9 ชุุมชนและให้ประชาชนได้เสนอความต้องการ และให้ประชาชนได้รับบริการชำระภาษี รับบริการเกี่ยวกับงานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ด้านต่างๆ รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 20 - 24 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป